PRIVACY

VertrouwelijkheidsverklaringUw persoonsgegevens worden door LEONIE Mortierstraat 7b Poesele verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing  (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op leoniebabyfashion@hotmail.com. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). 

 

Wij verzamelen gegevens over u om u diensten aan te kunnen bieden in de meest gunstige omstandigheden. Onze firma erkent en respecteert de vertrouwelijkheid van de gegevens die u aan ons doorgeeft. De onderstaande vertrouwelijkheidsverklaring bepaalt hoe wij de persoonsgegevens van internetgebruikers, zoals naam, postadres, e-mailadres... gebruiken. Deze verklaring betreft alleen de gegevens die wij verzamelen via de online-aanvraagformulieren voor inlichtingen of een offerte.
Door de site te bezoeken en deze formulieren in te vullen, aanvaardt u dat wij deze gegevens verzamelen en gebruiken zoals hieronder beschreven.


Welke klantgegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen de algemene gegevens van internetgebruikers, zoals hun naam, voornaam, firmanaam, volledig adres, telefoon, e-mailadres evenals de gegevens die eigen zijn aan de door u aangevraagde diensten.


Hoe gebruiken wij uw gegevens?
De belangrijkste reden waarom wij uw gegevens verzamelen is om uw vragen over onze producten en diensten zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden (bestelling, vragen naar algemene informatie). Wij kunnen uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen en beschouwen deze communicatie als een onderdeel van onze dienstverlening.


Met wie delen wij uw gegevens?
De door ons verzamelde gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven.


Verwijderen van uw persoonsgegevens
Bij het afronden van de transactie worden uw gegevens uit onze databanken verwijderd.

Door formulieren in te vullen, aanvaardt u dat wij deze gegevens verzamelen en gebruiken zoals beschreven in onze Privacyverklaring.Telefoon0499813564